odwierty, pompy ciepła, studnie
tel: 784 019 671 email: info@geoenergy.pl

Studnie Chłonne

Ostatnimi czasy na terenie wielu działek montowane są studnie chłonne. To charakterystyczne zbiorniki na deszczówkę, których zadaniem jest gromadzenie wody w celu jej wykorzystania do nawodnienia gleby. Aby cała eksploatacja studni chłonnej mogła przebiegać w odpowiedni sposób, warto zapoznać się z podstawowymi zasadami jej wykorzystywania. Pozwoli to na jej bezpieczną i wydajną pracę.


Studnia chłonna - o czym warto pamiętać?


Bardzo ważne jest to, iż nie wszystkie gleby nadają się do montażu studni chłonnych. Powinny być one instalowane w glebach przepuszczających wodę (gleba gliniasta nie będzie więc najodpowiedniejszym wyborem dla tego typu konstrukcji). Istotne jest, aby zbiornik znajdował się co najmniej 1 lub nawet 1,5 metra nad poziomem wód gruntowych. W zależności od wybranego wariantu, studnia chłonna może posiadać otwory rozsączające. Istnieją również konstrukcje bez dna, w których rolę drenażu pełni warstwa żwiru lub kruszywa.


Coś, co jest niezwykle istotne to przepisy prawa określające, w jakiej lokalizacji mogą zostać umieszczone studnie chłonne. Powinny się one znajdować co najmniej 2 metry od budynku, a także minimum 3 metry od sąsiedniej działki. Bardzo ważne jest, aby najbliższa studnia wodociągowa znajdowała się co najmniej 30 metrów od instalowanej studni chłonnej. Jeśli któraś z tych regulacji nie zostanie spełniona, trzeba się liczyć z odmową wydania pozwolenia na budowę.


Studnia chłonna - pozwolenie


Aby studnia chłonna mogła być eksploatowana w sposób legalny, należy wystosować wniosek o wydanie zezwolenia na jej budowę. Zgłoszenia trzeba dokonać w odpowiednim urzędzie miasta lub w starostwie.


Jedną z zalet studni chłonnych jest relatywnie niski koszt odprowadzania wód opadowych do gruntu. Oprócz tego bardzo istotne jest, że dzięki stworzonemu systemowi na terenach o gruntach słabo przepuszczalnych nie tworzą się błotne kałuże czy rozlewiska. Jest to nie tylko nieestetyczne, ale może być również bardzo problematyczne. Ważną informacją jest fakt, że do studni chłonnych można z powodzeniem odprowadzać wodę z rynien oraz z systemów odwodnień liniowych.

Skontaktuj się z nami

 
Oddział Gdańsk Tomasz Podgórski
 
ul. Rogalińska 5C/12
80-809 Gdańsk
 
 
 
Oddział Gdynia Marcin Miszczyszyn

ul. Pułkownika Stanisława Dąbka 235B/12
81-155 Gdynia
 
 
 
Oddział Bytów Marcin Miszczyszyn

ul. Sikorskiego 32/14
77-100 Bytów