odwierty, pompy ciepła, studnie
tel: 784 019 671 email: info@geoenergy.pl Odwiedź nas na Facebook

Projekty prac geologicznych i dokumentacje powykonawcze

Zdobyte w ostatnim czasie doświadczenie pozwala naszej firmie na realizowanie profesjonalnych usług geodezyjnych. W swojej pracy korzystamy z nowoczesnych przyrządów oraz systemów informatycznych, dzięki którym prowadzone czynności są wykonywane w możliwie najbardziej profesjonalny i fachowy sposób. W ramach prowadzonych działań oferujemy między innymi projekty prac geologicznych.


Postaw na sprawdzone rozwiązania


Projekt prac geologicznych jest dokumentem przedstawiającym szczegółowe uwarunkowania techniczne oraz formalne planowanych robót geologicznych. Jak wynika z przepisów prawa, projekt robót geologicznych podlega wcześniejszemu zatwierdzeniu przez odpowiedni organ administracyjny. Oznacza to, że przystąpić do badań można dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji urzędnika.


Projekt robót geologicznych określa przede wszystkim:

  • cel zaplanowanych robót oraz sposób ich przeprowadzenia,
  • rodzaj dokumentacji geologicznej, jaka ma zostać opracowana w wyniku prowadzonych robót,
  • harmonogram robót geologicznych,
  • teren, w obrębie którego będą prowadzone prace

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza


Oprócz tego zajmujemy się również opracowaniem dokumentacji powykonawczej. Jest ona sporządzana w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji i powinna zawierać wszelkie dane umożliwiające naniesienie zmian na mapę zasadniczą. Zawiera informacje na temat gruntów i budynków, a także dotyczące sieci uzbrojenia terenu.


Dokumentacja powykonawcza składa się przede wszystkim z pozwolenia na budowę, projektu budowlanego, dziennika budowy, pomiarów geodezyjnych, protokołu odbiorów częściowych i końcowych, a także rysunków i niezbędnych opisów.


Dokumentacje geodezyjne – zaufaj profesjonalistom w branży


Prowadzenie dokumentacji geodezyjnej jest niezwykle istotne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeśli kierownik budowy prowadzi tego typu dokumentację niedbale (lub nie prowadzi jej wcale), podlega karze. Możliwe jest więc wszczęcie wobec niego postępowania w związku z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie.

Skontaktuj się z nami

 
Oddział Gdańsk
 
ul. Rogalińska 5C/12
80-809 Gdańsk
 
tel.kom.: +48 784 019 671
e-mail: info@geoenergy.pl
 
 
Oddział Gdynia

ul. Pułkownika Stanisława Dąbka 235B/12
81-155 Gdynia
 
 
 
Oddział Bytów

ul. Sikorskiego 32/14
77-100 Bytów