odwierty, pompy ciepła, studnie
tel: 784 019 671 email: info@geoenergy.pl Odwiedź nas na Facebook

Studnie chłonne – do czego służą, kiedy warto je zamontować?

Ostatnimi czasy rosnącą popularnością wśród konsumentów cieszą się studnie chłonne. Są to charakterystyczne zbiorniki, do których odprowadzana jest woda z deszczówki, a także z przydomowej oczyszczalni ścieków. Zbiorniki te posiadają najczęściej kształt dzwonu bez dna. Pojemniki umożliwiają magazynowanie, a następnie rozsączanie zgromadzonej wody.

Gdzie mogą być instalowane studnie chłonne?

Studnie chłonne to rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się na terenach dobrze przepuszczalnych. Oznacza to, że konstrukcja ta może być umieszczana na wybranych glebach, które posiadają odpowiednie parametry przepuszczalności wody. Warto więc przed montażem zbiornika przeprowadzić szczegółową analizę gleby oraz warunków gruntowo-wodnych. Pozwoli to na określenie poziomu wód gruntowych. Dzięki temu możliwe będzie określenie, na jakiej głębokości występują warstwy gruntu przepuszczalne i nieprzepuszczalne oraz warstwa wodonośna.


Studnia chłonna nie ma dna, dlatego jej zadaniem jest zbieranie zapasów wody (szczególnie deszczówki) oraz przekazywanie jej do gruntu.

W jaki sposób wykonać studnię chłonną?

Studnie chłonne są z reguły montowane na działkach o niewielkiej powierzchni. Jak zostało to już wspomniane, pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać jest przeprowadzenie analizy gruntu. Dzięki temu możliwe będzie określenie, z jakich warstw składa się gleba w ogrodzie. Przeprowadzona ekspertyza da odpowiedź czy na danej działce w ogóle warto inwestować w studnię chłonną. W niektórych sytuacjach, gdy gleba jest nieprzepuszczalna, studnia nie będzie spełniać swoich zadań.


W chwili, gdy określimy już najodpowiedniejsze miejsce do montażu studni chłonnej, należy zgromadzić niezbędne materiały. Mowa w tym przypadku o betonowych kręgach, rurach drenarskich, skrzyni rozsączającej, złączkach, trójnikach, wpustach rynnowych oraz geowłókninie. Dopiero posiadając te wszystkie niezbędne elementy można przystąpić do pracy. Prace fizyczne należy rozpocząć od wykopów, które umożliwią zamontowanie rur do drenażu pod glebą. Prowadzone wykopy mogą być wykonywane ręcznie przy pomocy łopaty, jednak można zdecydować się również na zastosowanie małej koparki, która w znakomity sposób ułatwi i usprawni przeprowadzane czynności. Gdy gleba zostanie już przygotowana, nie pozostaje nic innego, jak umieszczenie w niej betonowych kręgów oraz rur do drenażu.


Bardzo istotne jest, aby dno studni wyłożyć geowłókniną, a warstwę drenującą zaopatrzyć w żwir. Zanim cała instalacja zostanie zasypana ważne jest, aby zweryfikować poprawność wykonanej pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na wszelkie połączenia. Tylko w ten sposób cały system będzie pracował w możliwie najbardziej wydajny oraz bezpieczny sposób.


Po zasypaniu studni chłonnej cała instalacja może rozpocząć swoje działania. Z reguły tego typu konstrukcje montowane są na głębokości dochodzącej do 3 metrów. W takim wypadku nie ma potrzeby starania się o wydanie pozwoleń wodnoprawnych. Inaczej sytuacja może wyglądać, gdy zdecydujemy się na umieszczenie konstrukcji na większej głębokości. W takim wypadku otrzymanie pozwoleń może okazać się obowiązkowe.

Skontaktuj się z nami

 
Oddział Gdańsk
 
ul. Rogalińska 5C/12
80-809 Gdańsk
 
tel.kom.: +48 784 019 671
e-mail: info@geoenergy.pl
 
 
Oddział Gdynia

ul. Pułkownika Stanisława Dąbka 235B/12
81-155 Gdynia
 
 
 
Oddział Bytów

ul. Sikorskiego 32/14
77-100 Bytów