odwierty, pompy ciepła, studnie
tel: 784 019 671 email: info@geoenergy.pl Odwiedź nas na Facebook

Studnie Chłonne

Ostatnimi czasy na terenie wielu działek montowane są studnie chłonne. To charakterystyczne zbiorniki na deszczówkę, których zadaniem jest gromadzenie wody w celu jej wykorzystania do nawodnienia gleby. Aby cała eksploatacja studni chłonnej mogła przebiegać w odpowiedni sposób, warto zapoznać się z podstawowymi zasadami jej wykorzystywania. Pozwoli to na jej bezpieczną i wydajną pracę.


Studnia chłonna - o czym warto pamiętać?


Bardzo ważne jest to, iż nie wszystkie gleby nadają się do montażu studni chłonnych. Powinny być one instalowane w glebach przepuszczających wodę (gleba gliniasta nie będzie więc najodpowiedniejszym wyborem dla tego typu konstrukcji). Istotne jest, aby zbiornik znajdował się co najmniej 1 lub nawet 1,5 metra nad poziomem wód gruntowych. W zależności od wybranego wariantu, studnia chłonna może posiadać otwory rozsączające. Istnieją również konstrukcje bez dna, w których rolę drenażu pełni warstwa żwiru lub kruszywa.


Coś, co jest niezwykle istotne to przepisy prawa określające, w jakiej lokalizacji mogą zostać umieszczone studnie chłonne. Powinny się one znajdować co najmniej 2 metry od budynku, a także minimum 3 metry od sąsiedniej działki. Bardzo ważne jest, aby najbliższa studnia wodociągowa znajdowała się co najmniej 30 metrów od instalowanej studni chłonnej. Jeśli któraś z tych regulacji nie zostanie spełniona, trzeba się liczyć z odmową wydania pozwolenia na budowę.


Studnia chłonna - pozwolenie


Aby studnia chłonna mogła być eksploatowana w sposób legalny, należy wystosować wniosek o wydanie zezwolenia na jej budowę. Zgłoszenia trzeba dokonać w odpowiednim urzędzie miasta lub w starostwie.


Jedną z zalet studni chłonnych jest relatywnie niski koszt odprowadzania wód opadowych do gruntu. Oprócz tego bardzo istotne jest, że dzięki stworzonemu systemowi na terenach o gruntach słabo przepuszczalnych nie tworzą się błotne kałuże czy rozlewiska. Jest to nie tylko nieestetyczne, ale może być również bardzo problematyczne. Ważną informacją jest fakt, że do studni chłonnych można z powodzeniem odprowadzać wodę z rynien oraz z systemów odwodnień liniowych.


Studnie chłonne - do czego służą, kiedy i gdzie warto je zamontować?


Studnie chłonne to rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się na terenach dobrze przepuszczalnych. Oznacza to, że konstrukcja ta może być umieszczana na wybranych glebach, które posiadają odpowiednie parametry przepuszczalności wody. Warto więc przed montażem zbiornika przeprowadzić szczegółową analizę gleby oraz warunków gruntowo-wodnych. Pozwoli to na określenie poziomu wód gruntowych. Dzięki temu możliwe będzie określenie, na jakiej głębokości występują warstwy gruntu przepuszczalne i nieprzepuszczalne oraz warstwa wodonośna.


Studnia chłonna nie ma dna, dlatego jej zadaniem jest zbieranie zapasów wody (szczególnie deszczówki) oraz przekazywanie jej do gruntu.


W jaki sposób wykonać studnię chłonną?


Studnie chłonne są z reguły montowane na działkach o niewielkiej powierzchni. Jak zostało to już wspomniane, pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać jest przeprowadzenie analizy gruntu. Dzięki temu możliwe będzie określenie, z jakich warstw składa się gleba w ogrodzie. Przeprowadzona ekspertyza da odpowiedź czy na danej działce w ogóle warto inwestować w studnię chłonną. W niektórych sytuacjach, gdy gleba jest nieprzepuszczalna, studnia nie będzie spełniać swoich zadań.


W chwili, gdy określimy już najodpowiedniejsze miejsce do montażu studni chłonnej, należy zgromadzić niezbędne materiały. Mowa w tym przypadku o betonowych kręgach, rurach drenarskich, skrzyni rozsączającej, złączkach, trójnikach, wpustach rynnowych oraz geowłókninie. Dopiero posiadając te wszystkie niezbędne elementy można przystąpić do pracy. Prace fizyczne należy rozpocząć od wykopów, które umożliwią zamontowanie rur do drenażu pod glebą. Prowadzone wykopy mogą być wykonywane ręcznie przy pomocy łopaty, jednak można zdecydować się również na zastosowanie małej koparki, która w znakomity sposób ułatwi i usprawni przeprowadzane czynności. Gdy gleba zostanie już przygotowana, nie pozostaje nic innego, jak umieszczenie w niej betonowych kręgów oraz rur do drenażu.


Bardzo istotne jest, aby dno studni wyłożyć geowłókniną, a warstwę drenującą zaopatrzyć w żwir. Zanim cała instalacja zostanie zasypana ważne jest, aby zweryfikować poprawność wykonanej pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na wszelkie połączenia. Tylko w ten sposób cały system będzie pracował w możliwie najbardziej wydajny oraz bezpieczny sposób.


Po zasypaniu studni chłonnej cała instalacja może rozpocząć swoje działania. Z reguły tego typu konstrukcje montowane są na głębokości dochodzącej do 3 metrów. W takim wypadku nie ma potrzeby starania się o wydanie pozwoleń wodnoprawnych. Inaczej sytuacja może wyglądać, gdy zdecydujemy się na umieszczenie konstrukcji na większej głębokości. W takim wypadku otrzymanie pozwoleń może okazać się obowiązkowe.

Skontaktuj się z nami

 
Oddział Gdańsk
 
ul. Rogalińska 5C/12
80-809 Gdańsk
 
tel.kom.: +48 784 019 671
e-mail: info@geoenergy.pl
 
 
Oddział Gdynia

ul. Pułkownika Stanisława Dąbka 235B/12
81-155 Gdynia
 
 
 
Oddział Bytów

ul. Sikorskiego 32/14
77-100 Bytów